BuriBooks Reviewers

a new way to learn Filipino with BuriBooks!

 

 

GRADE 1

 • Grade 1 Aralin 1: Alpabetong Filipino
  COMING SOON
 • Grade 1 Aralin 2: Pagpapantig
  - COMING SOON
 • Grade 1 Aralin 3: Magalang na pananalita
  -
  COMING SOON
 • Grade 1 Aralin 4: Mga araw at buwan sa isang taon
  -
  COMING SOON
 • Grade 1 Aralin 5: Pangngalan (tao, lugar, hayop, pangyayari)
  -
  COMING SOON
 • Grade 1 Aralin 6: Uri ng Pangngalan (Pambalana/Pantangi)
  - COMING SOON
 • Grade 1 Aralin 7: Salitang pamalit sa ngalan ng tao
  -
  COMING SOON
 • Grade 1 Aralin 8: Paglalarawan ng mga bagay, hayop, tao, lugar, at pangyayari
  -
  COMING SOON
 • Grade 1 Aralin 9: Magkasingkahulugan at magkasalungat
  -
  COMING SOON
 • Grade 1 Aralin 10: Salitang kilos tungkol sa mga gawain sa tahanan, paaralan, at pamayanan
  -
  COMING SOON
 • Grade 1 Aralin 11: Nasasabi ang paraan at panahon ng pagsasagawa
  -
  COMING SOON
 • Grade 1 Aralin 12: Gamit ang si at sina/ang at ang mga
  -
  COMING SOON
 • Grade 1 Aralin 13: Pagbuo nang wasto at payak na pangungusap (simuno at panag-uri)
  -
  COMING SOON
 • Grade 1 Aralin 14: Mga uri ng pangungusap
  -
  COMING SOON
 

 

GRADE 2

 • Grade 2 Aralin 1: Pangngalan
  -
  Released (May 25, 2018)
 • Grade 2 Aralin 2: Uri ng pangngalan
  - Released (May 31, 2018)
 • Grade 2 Aralin 3: ako, ikaw, siya
  -
  COMING SOON
 • Grade 2 Aralin 4: kami, kayo, sila
  -
  COMING SOON
 • Grade 2 Aralin 5: Salitang kilos
  -
  COMING SOON
 • Grade 2 Aralin 6: Panlapi at salitang-ugat
  - COMING SOON
 • Grade 2 Aralin 7: Pang-abay na pamaraan
  -
  COMING SOON
 • Grade 2 Aralin 8: Pang-abay na pamanahon
  -
  COMING SOON
 • Grade 2 Aralin 9: Pang-abay sa panlunan
  -
  COMING SOON
 • Grade 2 Aralin 10: Pangungusap
  -
  COMING SOON
 • Grade 2 Aralin 11: Mga Uri ng Pangungusap
  -
  COMING SOON
 • Grade 2 Aralin 12: Simuno at Panaguri
  -
  COMING SOON
 • Grade 2 Aralin 13: Pang-ukol
  -
  COMING SOON
 

 

GRADE 3

 • Grade 3 Aralin 1: Pangngalan
  -
  June 10, 2018
 • Grade 3 Aralin 2: Uri ng pangngalan
  - June 10, 2018
 • Grade 3 Aralin 3: ako, ikaw, siya
  -
  COMING SOON
 • Grade 3 Aralin 4: kami, kayo, sila
  -
  COMING SOON
 • Grade 3 Aralin 5: Salitang kilos
  -
  COMING SOON
 • Grade 3 Aralin 6: Panlapi at salitang-ugat
  - COMING SOON
 • Grade 3 Aralin 7: Pang-abay na pamaraan
  -
  COMING SOON
 • Grade 3 Aralin 8: Pang-abay na pamanahon
  -
  COMING SOON
 • Grade 3 Aralin 9: Pang-abay sa panlunan
  -
  COMING SOON
 • Grade 3 Aralin 10: Pangungusap
  -
  COMING SOON
 • Grade 3 Aralin 11: Mga Uri ng Pangungusap
  -
  COMING SOON
 • Grade 3 Aralin 12: Simuno at Panaguri
  -
  COMING SOON
 • Grade 3 Aralin 13: Pang-ukol
  -
  COMING SOON
 

 

GRADE 4

 • Grade 4 Aralin 1: Pangngalan
  -
  Released (May 25, 2018)
 • Grade 4 Aralin 2: Uri ng pangngalan
  - Released (May 31, 2018)
 • Grade 4 Aralin 3: ako, ikaw, siya
  -
  COMING SOON
 • Grade 4 Aralin 4: kami, kayo, sila
  -
  COMING SOON
 • Grade 4 Aralin 5: Salitang kilos
  -
  COMING SOON
 • Grade 4 Aralin 6: Panlapi at salitang-ugat
  - COMING SOON
 • Grade 4 Aralin 7: Pang-abay na pamaraan
  -
  COMING SOON
 • Grade 4 Aralin 8: Pang-abay na pamanahon
  -
  COMING SOON
 • Grade 4 Aralin 9: Pang-abay sa panlunan
  -
  COMING SOON
 • Grade 4 Aralin 10: Pangungusap
  -
  COMING SOON
 • Grade 4 Aralin 11: Mga Uri ng Pangungusap
  -
  COMING SOON
 • Grade 4 Aralin 12: Simuno at Panaguri
  -
  COMING SOON
 • Grade 4 Aralin 13: Pang-ukol
  -
  COMING SOON
 

 

GRADE 5

 • Grade 5 Aralin 1: Pangngalan
  -
  Released (May 25, 2018)
 • Grade 5 Aralin 2: Uri ng pangngalan
  - Released (May 31, 2018)
 • Grade 5 Aralin 3: ako, ikaw, siya
  -
  COMING SOON
 • Grade 5 Aralin 4: kami, kayo, sila
  -
  COMING SOON
 • Grade 5 Aralin 5: Salitang kilos
  -
  COMING SOON
 • Grade 5 Aralin 6: Panlapi at salitang-ugat
  - COMING SOON
 • Grade 5 Aralin 7: Pang-abay na pamaraan
  -
  COMING SOON
 • Grade 5 Aralin 8: Pang-abay na pamanahon
  -
  COMING SOON
 • Grade 5 Aralin 9: Pang-abay sa panlunan
  -
  COMING SOON
 • Grade 5 Aralin 10: Pangungusap
  -
  COMING SOON
 • Grade 5 Aralin 11: Mga Uri ng Pangungusap
  -
  COMING SOON
 • Grade 5 Aralin 12: Simuno at Panaguri
  -
  COMING SOON
 • Grade 5 Aralin 13: Pang-ukol
  -
  COMING SOON
 

 

GRADE 6

 • Grade 6 Aralin 1: Pangngalan
  -
  Released (May 25, 2018)
 • Grade 6 Aralin 2: Uri ng pangngalan
  - Released (May 31, 2018)
 • Grade 6 Aralin 3: ako, ikaw, siya
  -
  COMING SOON
 • Grade 6 Aralin 4: kami, kayo, sila
  -
  COMING SOON
 • Grade 6 Aralin 5: Salitang kilos
  -
  COMING SOON
 • Grade 6 Aralin 6: Panlapi at salitang-ugat
  - COMING SOON
 • Grade 6 Aralin 7: Pang-abay na pamaraan
  -
  COMING SOON
 • Grade 6 Aralin 8: Pang-abay na pamanahon
  -
  COMING SOON
 • Grade 6 Aralin 9: Pang-abay sa panlunan
  -
  COMING SOON
 • Grade 6 Aralin 10: Pangungusap
  -
  COMING SOON
 • Grade 6 Aralin 11: Mga Uri ng Pangungusap
  -
  COMING SOON
 • Grade 6 Aralin 12: Simuno at Panaguri
  -
  COMING SOON
 • Grade 6 Aralin 13: Pang-ukol
  -
  COMING SOON